Пресконференция от Информационното бюро на Европейския парламент в България

Днес (18 декември 2013 г.) се проведе пресконференция, организирана от  Информационното бюро на Европейския парламент в България, за представянето на актуални резултати от специализирания медиен мониторинг „Европейският парламент в българските медии“. 

Пресконференцията е продължение на започнатия в началото на 2013 г. първи по рода си проект за медиен мониторинг, който да проследява как и доколко българската преса и електронни издания отразяват дейността на Европейския парламент и на българските евродепутати. Експертите от Фондация „Медийна демокрация“ — доц. Орлин Спасов и Николета Даскалова, представиха подробно статистиките за периода юли-декември 2013 г.

Основните тенденции

През наблюдавания период се увеличава разнообразието от отразявани теми, свързани с дейността на ЕП и на евродепутатите. Новините са най-разнообразни през месец октомври, когато са регистрирани над 60 тематични акцента. Същевременно тенденцията за по-балансирано отразяване на лицата на ЕП, от една страна, и на европейските политики, от друга, се задълбочава.

Темата за европейските избори през 2014 г. се развива с нарастваща значимост в българското новинарско пространство. Евроизборите присъстват като тематичен акцент още преди официалния старт на информационната кампания на ЕП през септември 2013 г., а впоследствие (през месеците ноември и декември) успяват да изместят всички останали теми от центъра на медийния интерес. Изборите се интерпретират както в плана на вътрешнополитическата ситуация — като най-ярък показател за обществените нагласи, така и в по-общия контекст на Европейския съюз — като предпоставка за бъдещата посока на развитие на ЕС.

Вътрешнополитическият и европейският информационен контекст се застъпват изключително плътно през наблюдавания период. Най-ярки са точките на пресичане по отношение на темите, които акумулират най-интензивен медиен интерес: обществено-политическите противопоставяния в България, бежанската вълна от Сирия, свободното движение на хора и пазарът на труда в рамките на ЕС и в по-ограничена степен във връзка с финансовата рамка за новия програмен период на Съюза.

Нагласите преди изборите: за и против ЕС

През изследвания период се наблюдава ярко противопоставяне на евроскептици и защитници на ЕС. Налице е засилване на медийното присъствие на лидери на европейски националистически партии.

Европейските партийни семейства — изостряне на политическия тон

Българските политически развития са обект на широка оценка от страна на чуждестранни представители на ЕП. Най-активни изразители на отношение са отново представителите на европейските социалисти и на Европейската народна партия. Налице е обаче съществен обрат в тона на оценката: доминиращите по-рано послания, изразяващи подкрепа, вече са изместени от значително по-остра и по‑критична реторика.

Европейската тематика на регионално ниво

През втората половина на 2013 г. мониторингът откроява три основни фактора за засилване на интереса на регионалните медии към темата „Европа”: активността на български членове на ЕП, чиято политическа кариера е свързана със съответния регион; организирането на събития с европейска насоченост по места; номинирането на български градове за статута „Европейска столица на…” (културата, спорта, младежта).

Пълният текст на доклада можете да намерите на www.europarl.bg и в прикачения файл.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Posted in Всички.