Какво е динамично IP?

Динамичното IP е идентификационен протокол на компютър или машина, който се мени за всяка различна сесия. Първите цифри на номера остават еднакви, но последните всеки път се различават на променлив принцип.

Posted in: Интернет