Какво е кабелна телевизия?

Кабелната телевизия е услуга, която предоставя достъп до различен брой телевизионни програми посредством коаксиален кабел. Ако кабелът директно влиза в телевизора ви без устройство-посредник като декодер функциите на кабелния оператор зависят изцяло от характеристиките на телевизора ви. Този вид комунална телевизионна услуга все още е най-разпространения вид в България.

Posted in: Телевизия