Какво е CATCH-UP?

CATCH-UP функцията ви помага да „прихванете“ дадено предаване чрез функция на вашия декодер. Чрез CATCH-UP можете да запишете част от гледаната програма в зависимост от възможностите на декодера или да прегледате вече записани предавания в зависимост от избора на оператора или телевизионния канал.

Posted in: Телевизия