Какво е IP телефония?

IP телефонията стига при вас чрез кабела за интернет. Сигналът е цифров и се пренася изцяло чрез мрежата за интернет. Обикновено IP телефонията е с по-ниска цена от стандартната цифрова телефонна мрежа, защото използва вече съществуващата инфраструктура на услугата интернет и не изисква допълнителна инвестиция.

Posted in: Телефон