Какво е IP?

IP е съкращение от Internet Protocol (Интернет протокол) и представлява уникалния номер, чрез който вашия компютър или машина се свързва до други компютри, сървъри и машини. Този номер е необходим, за да можете да изпратите точно определена заявка за информация и да получите обратно желаната информация точно към вас. Актуалният IP протокол е IPv4, който се характеризира с 32 бита или над 4 милиарда уникални комбинации. Записът изглежда така: 208.60.137.133. Въпреки този висок брой IP адресите са недостатъчни заради бързото разрастване на интернет и се предполага, че в близкото десетилетие ще се въведе нов протокол IPv6 със 128 бита.

Posted in: Интернет