Какво е PON?

PON е съкращение от Passive Optical Network или пасивна оптична мрежа. Това е Fiber мрежа, която се характеризира с високо скорост на пренасяните данни, криптирана връзка и липса на централизирано мрежово оборудване. Използва се от доставчиците за интернет, цифрова телевизия и домашен телефон.

Posted in: Интернет