Го Го Нет

Контакти

Телефон: 046 669 021
Мобилен: 0885 961 501;
0895 617 310; 0879 688 979
Email: office@ggn.bg
Skype: go-gonet

2.97 / 5 (35 votes)

Го-Го Нет е доставчик на кабелен, оптичен и безжичен интернет за Сливен, Ямбол и над 500 населени места в региона. Компанията предлага отлични условия за своите клиенти, промоции и множество различни планове според нуждите на потребителя. Го-Го Нет предлага един месец безплатна услуга, ако доведе нов клиент.

Интернет

Минимална скорост: 25 mbps
Максимална скорост: 400 mbps
Статично IP: Да
Мобилен интернет: Не

Техническа поддръжка: 24 часа/7 дни

Услуги

Продажба и сервиз на компютърна техника
Изграждане на мрежи
Видео наблюдение

Оферти за интернет

  • НЕОГРАНИЧЕН 25 - 25 Mbps - 10.00 лв./месец с едногодишен договор
  • НЕОГРАНИЧЕН 50 - 50 Mbps - 15.00 лв./месец с едногодишен договор
  • НЕОГРАНИЧЕН 100 - 100 Mbps - 20.00 лв./месец с едногодишен договор
  • НЕОГРАНИЧЕН 200 - 200 Mbps - 40.00 лв./месец с едногодишен договор
  • НЕОГРАНИЧЕН 400 - 400 Mbps - 80.00 лв./месец с едногодишен договор
  • ОГРАНИЧЕН 50 - 50 GB - 10.00 лв./месец
  • ОГРАНИЧЕН 100 - 100 GB - 15.00 лв./месец

Населени места с покритие

Ямбол

Община Сливен
Биково, Бинкос, Блатец, Божевци, Бозаджии, Бяла, Въглен, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Голямо Чочовени, Горно Александрово, Градско, Драгоданово, Желю войвода, Зайчари, Злати войвода, Изгрев, Ичера, Калояново, Камен, Кермен, Ковачите, Крушаре, Малко Чочовени, Мечкарево, Младово, Николаево, Новачево, Панаретовци, Раково, Самуилово, Селиминово, Скобелево, Сливен, Сотиря, Средорек, Стара река, Старо село, Струпец, Тополчане, Трапоклово, Чинтулово, Чокоба

Община Котел
Мокрен, Боринци, Братан, Градец, Дъбова, Жеравна, Катунище, Кипилово, Котел, Малко село, Медвен, Нейково, Орлово, Остра могила, Пъдарево, Седларево, Соколарци, Стрелци, Тича, Топузево, Филаретово, Ябланово

Община Нова Загора
Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял кладенец, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново, Коньово, Кортен, Крива круша, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Научене, Нова Загора, Новоселец, Омарчево, Пет могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Радецки, Сокол, Стоил войвода, Събрано, Съдиево, Съдийско поле, Ценино

Община Твърдица
Близнец, Боров дол, Бяла паланка, Жълт бряг, Оризари, Сборище, Сърцево, Твърдица, Червенаково, Шивачево

Община Тунджа
Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Тошево, Голям манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Генерал Инзово, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи кладенец, Окоп, Победа, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара река, Тенево, Търнава, Хаджидимитрово, Ханово, Чарган, Челник

Община Стралджа
Атолово, Александрово, Богорово, Воденичане, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Стралджа, Тамарино, Чарда

Община Елхово
Борисово, Бояново, Вълча поляна, Голям Дервент, Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък манастир, Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем

Община Болярово
Болярово, Воден, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово, Златиница, Иглика, Камен връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан Караджово, Странджа, Шарково

Го-Го Нет е доставчик на кабелен, оптичен и безжичен интернет за Сливен, Ямбол и над 500 населени места в региона. Компанията предлага отлични условия за своите клиенти, промоции и множество различни планове според нуждите на потребителя. Го-Го Нет предлага един месец безплатна услуга, ако доведе нов клиент.
Го-Го Нет
Date Published: 11/06/2014
Го-Го Нет е доставчик на кабелен, оптичен и безжичен интернет за Сливен, Ямбол и над 500 населени места в региона. Компанията предлага отлични условия за своите клиенти, промоции и множество различни планове според нуждите на потребителя. Го-Го Нет предлага един месец безплатна услуга, ако доведе нов клиент.
5 / 5 stars
Posted in Интернет.