Правила за ползване

Общи условия
Уебсайтът kabelna.com е собственост на „Вокс Попули“ ЕООД. „Вокс Попули“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията, без предварително уведомление. С достъпа до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право
Цялото съдържание, всички скриптове, кодове, алгоритми, текстове, визии, дизайни в уебсайта са собственост на „Вокс Попули“ ЕООД. Възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска дейност става след изрично писмено уведомяване на „Вокс Попули“ ЕООД, изрично позволение и задължително позоваване.

Лични данни
Всички лични данни, които пряко или косвено попадат в база данни на kabelna.com са защитени от достъп до трети лица.

Външни връзки
„Вокс Попули“ ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота) или ефект, съдържащи се в сайтове, към които kabelna.com има хипервръзки.

Съдържание
Всички данни в kabelna.com са събрани и обработени от официалните страници на дружествата, които предлагат услуги свързани с доставка на интернет услуга, телевизионна услуга и/или телефонна услуга. Компаниите, които предлагат телевизионна услуга са регистрирани в “Публичния регистър на предприятията, разпространяващи програми” към Съвета за електронни медии (СЕМ).

kabelna.com не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в официалните страници на дружествата и реалните условия, които дружествата предлагат.

Рейтинг
Всеки доставчик е представен в kabelna.com с детайлно „Ревю“, където потребителите могат да оценяват доставчика чрез система за рейтинг. Системата се състои от 5 звезди, където 1 звезда е най-ниската оценка, а 5 звезди – най-високата. Системата е изградена така, че от един IP адрес може да бъде поставяна оценка само по един път. Критерият за оценка е съвкупно отношение на потребителя спрямо компанията. Екипът на kabelna.com не носи отговорност за нивото на показателите в рейтинговата система.

Политика за ‘Бисквитки’ (Cookies)
Този тип технология е част от работата на всички уеб браузъри и е изградена с цел да се поддържа дадена информация в уеб браузъра, за да може да се ползва при зареждане на даден сайт. Този тип информация е свързана с записване на информация в даден сайт докато се ползва.

В сайта kabelna.com в ‘Бисквитки’ (Cookies) влизат данни за посетени страници, ползване на сайта и други подобни. Сайтът kabelna.com не събира лични данни и по този повод ползването на ‘Бисквитки’ (Cookies) е на принципа за ползваемост и обща статистика.

При въпроси, моля използвайте формата за връзка в секция КОНТАКТИ.

Надяваме се да сме ви полезни!

Екипът на kabelna.com.